Ασφάλιση Οχημάτων

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ασφάλισης οχημάτων με το οποίο καλύπτονται ζημιές που μπορεί να προκαλέσει το ασφαλισμένο όχημα σε τρίτους με δική σας υπαιτιότητα ή και ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο όχημα σας συνεπεία ατυχήματος αλλά και σ’ εσάς ως οδηγός του.

Κατεβάστε

Για οποιανδήποτε κατηγορία που δεν συμπεριλαμβάνεται εδώ παρακαλώ όπως  επικοινωνήσετε με την Κεντρική Ασφαλιστική Λτδ.

Kλαδοι Ασφαλειων
Για Ιδιωτες

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.